Raspored odvoza miješanog i odvojeno prikupljenog otpada iz općine Legrad

VRSTA OTPADA SVIBANJ 2019
Miješani komunalni otpad 03.05./17.05./31.05.
Plastični ambalažni otpad 10.05.
Papir i karton 24.05.
Biorazgradivi otpad 23.05.

Raspored odvoza miješanog i odvojeno prikupljenog otpada iz vikend naselja Šoderica

VRSTA OTPADA SVIBANJ 2019
Miješani komunalni otpad 02.05./16.05.
Plastični ambalažni otpad 16.05.
Papir i karton 02.05.
Biorazgradivi otpad 23.05.

 

Posude ili vreće s otpadom potrebno je iznijeti do 7:00 sati na dan odvoza ispred ulaza svojih objekata na liniji građevinskog pravca, odnosno na pristupno mjesto za odvoz otpada.

GKP Komunalac Koprivnica

Obavijest Legrad svibanj

Comments are disabled.