Na zahtjev ravnatelja OŠ Legrad, gosp. Dragutina Marcinjaša, mještani Legrada su srušili stari orah u školskom dvorištu. Orah je ugrožavao sigurnost djece i okolnih objekata. Radovi su završili bez poteškoća, a vrijedne radnike posjetio je načelnik Općine. Dio trupca iskoristiti će se za izradu stolova i stolca u školskom dvorištu.

Comments are disabled.