U utorak, 4.prosinca 2018.godine Općinu Legrad posjetila je načelnica mađarskog mjesta Ortilos s kojom Općina Legrad surađuje. Tema sastanka je bila prijava na projekt Interreg Mađarska-Hrvatska. Dogovorena je daljnja suradnja te prijava na novi projekt. Načelnik Općine Legrad dogovorilo je uzvratni posjet u Općinu Ortilos za 3 tjedna.

Comments are disabled.