U četvrtak , 25. veljače Općinu Legrad posjetila je načelnica mađarskog mjesta Ortilos, sa kojim Legrad ima potpisanu povelju o bratimljenju. Tema sastanka bila je prijava na tri projekta između dvije Općine.

Prvi projekat je obilježavanje Dana Zrinskih koji općine već dugi niz godina obilježavaju. Dogovoreno je da će tom prilikom biti organizirana dvodnevna manifestacija. Namjera je da se prvi dan otvori granica, te da se preko rijeke Drave brod prelazi na kulturne susrete. Drugi dan obilježio bi se kao dan sjećanja na Zrinske u sklopu povjesnih predavanja.  Manifestacija bi se trebala održati 1 i 2. listopada ove godine, a financirala bi nju Europska unija u iznosu od 25.000,00 eura. Projekt će biti prijavljen na program TownTwinng. Također, dogovoreno je da će se prijelaz na blagdan Sv. Ane održati u nedjelju, 31. srpnja, a granica će biti otvorena od 9 do 21 sat.

Drugi projekat je biciklistička staza prema ušću Mure u Dravu, prema popularnoj plaži SIP kod Halasz Csarde. Sa mađarske strane spustila bi se dionica staze skroz do rijeke Drave. Isti projekat trebao bi biti nastavak projekta Legrad and Ortilos on bike, koji su Općine Legrad i Ortilos provodile tokom 2013. i 2014. godine. Namjera je da se projekt prijavi na Eu financiranje u sklopu Interreg programa Hrvatska Mađarska.

Treći projekat su biciklističke staze uz rijeku Dravu, od Halasz Csarde prema Šoderici. Za taj projekat neophodan partner bila bi Općina Đelekovec, kao i regionalna razvojna agencija PORA. Projekat bi se trebao prijaviti na već spomenuti program Interreg.

Nakon sastanka načelnik je odveo goste na gradilište nove škole, kako bi vidjeli napredak radova. Mađarska delegacija bila je očarana novom školom, tako da su u šali spomenuli da čim prije moramo izgraditi most preko Drave kako bi djeca iz Mađarske također mogla pohađati ovu suvremenu školu.

Comments are disabled.