Dana 3. svibnja 2021. godine otvoreno je Reciklažno dvorište u Legradu.

Reciklažnim dvorištem Legrad upravljat će koprivnički Komunalac. Ugovor o upravljanju potpisan je od strane Ivana Sabolića, općinskog načelnika Općine Legrad i Nataše Tetec, predsjednice Uprave Komunalca. Na ovaj način povećat će se postotak odvojenog prikupljanja otpada i smanjiti količina otpada koji se odlaže na odlagalište i divlje deponije.

Potpisivanju ugovora i otvorenju Reciklažnog dvorišta Legrad prisustvovao je i gradonačelnik Koprivnice, gospodin Mišel Jakšić, koji je pohvalio visok postotak recikliranja odvojenog otpada u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Na reciklažnom dvorištu otpad mogu besplatno odložiti fizičke osobe, mještani Općine Legrad i vlasnici/posjednici nekretnina na području općine (uz predočenje važeće isprave).Korisnici reciklažnog dvorišta dužni su sortirati otpad te isti odložiti u odgovarajuće spremnike prema ključnim brojevima otpada, prije čega će se svaka vrsta vagati.

Do slijedećeg tjedna odvojeni otpad se će se moći dva puta tjedno odvoziti na reciklažno dvorište.

Comments are disabled.