Od 29. do 31. svibnja 2018. Općinski načelnik Ivan Sabolić  u sklopu projekta SECCO2 sudjelovao je na 10. Međunarodnoj konferenciji mladih lidera održanog u gradu Tivat u Crnoj Gori.

Tema ove konferencije  je bila mladi u prekograničnoj suradnji.

Načelnik je iznio svoja iskustva, a u posebnim raspravama stekao je nova iskustva.

Projekt je financirala Europska unija i grad Beč, a organizatori su CESCI, AEPER, ISIG i CESCI Balkans.

Na konferenciji su sudjelovali mladi lideri iz svih sektora: fakulteta, jedinica regionalne samouprave, civilnog društva iz svih europskih zemalja, te iz Meksika

Konferenciji je prisustvovao i načelnik Općine Drnje Petar Dombaj.

Comments are disabled.