U ponedjeljak, 14. srpnja 2014. održan je radni sastanak između općinskog načelnika Općine Legrad i načelnice Općine Ortilos iz Mađarske. Tema sastanka bila je otvaranje malograničnog prijelaza Legrad - Ortilos i razgovor oko nastavka EU projekta "Legrad and Ortilos on bike." Dogovoreno je da će prijelaz biti otvoren za sve ljude povodom blagdana Svete Ane, 27. srpnja 2014. godine od 9 do 21 sat. Sveta misa služiti će se u 11 sati. Od 16 sati početi će kulturno - umjetnički program na Legradskoj gori. Tajnik općine Ortilos pokazao je matricu za letak koji je izrađen za projekat "Legrad and Ortilos on bike." Letak će biti korišten u promotivne svrhe, a trebao bi biti gotov do 27. srpnja. Na kraju susreta dogovoreno je da će se ove godine slaviti 20 godina otvaranja malograničnog prijelaza Legrad  - Ortilos, a obilježiti će se za blagdan Svetog Mihaela.

Comments are disabled.