U petak, 3. rujna 2021. godine u Općini Szepetnek, Mađarska, održan je susret evangelika iz Legrada i Szepetnika. Susret je financiran od strane mađarske vlade, preko programa potpore manjinama. U sklopu susreta domaćin je predstavio svoju crkvu, pjevački zbor Kiraly i Vilinski vrt, mađarskih autohtonih sorti,  te se prešlo na otvaranje novouređenog groblja u Szepetneku. Groblje je posvetio evangelički biskup u Mađarskoj Janos Szemrei.

Ispred Evangeličke crkvene općine Legrad delegaciju je prevodila svećenica Davorka Horvat, a sudjelovali su članovi pastoralnog vijeća, te općinski načelnik Ivan Sabolić i predsjednica općinskog vijeća Snježana Kuzmić. Općine Legrad i Szepetnek potpisale su sporazum o bratimljenju još 2015. godine, a spaja njih hrvatska manjina, te zajednička prošlost, s obzirom da je Szepetnek u prošlosti bio dio legradskog upravnog područja. Pandemija koronavirusa na više od godinu dana usporila je suradnju, a nove aktivnosti predviđene su za studeni kada bi svoj nastup trebao imati KUD Zrin Legrad.

 

Comments are disabled.