Člankom 32. Odluke o komunalnom redu na području Općine Legrad („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“, broj 8/18 i 5/19), propisano je:

"Plakati predizborne promidžbe mogu se postavljati i na stupove javne rasvjete, ali su ih političke stranke ili kandidati dužni ukloniti nakon završetka izbora, najkasnije u roku od 3 dana."

Pošto su službeno objavljeni rezultati lokalnih izbora, ovim putem, nalažemo svima koji su plakati postavili, da ih uklone.

Ukoliko plakate ne uklonite, Općina Legrad će angažirati treću osobu kako bi ih uklonila, no na vaš trošak.

Comments are disabled.