U ponedjeljak, 19. veljače  2018. godine sastao se Odbor za udruge Općine Legrad, te raspravio o pristiglim prijedlozima na Natječaj za financiranje programa/projekata udruga na području Općine Legrad.

Na natječaj je pristiglo 30 prijava i od toga 28 je zadvoljilo administrativnu provjeru.

Nakon toga pristupilo se bodovanju i raspoređivanju sredstava udrugama po prijavljenim područjima. Zbog iskorištenja financijskih sredstava nekoliko projekata je ostalo ispod crte, te ukoliko neće doći do povećanja financijskih sredstava za projekte, neće se finacirati ove godine iz Proračuna Općine Legrad.

Odabrane programe/projekte po područjima možete vidjeti ovdje:

ODLUKA O SUFINANCIRANJU PROJEKATA UDRUGA - kapitalna ulaganja u imovinu udruge 2018.

ODLUKA O SUFINANCIRANJU PROJEKATA UDRUGA - zaštita okoliša 2018.

ODLUKA O SUFINANCIRANJU PROJEKATA UDRUGA - MANIFESTACIJE 2018.

ODLUKA O SUFINANCIRANJU PROJEKATA UDRUGA - energetska učinkovitost objekata 2018.

ODLUKA O SUFINANCIRANJU PROJEKATA UDRUGA - kultura 2018.

ODLUKA O SUFINANCIRANJU PROJEKATA UDRUGA - sport i rekreacija 2018.

Napomena: Vatrogasna djelatnost ne provodi se putem natječaja, već se ono financira putem posebnog zakona. Prema tome za VZO Legrad osigurano je 160.000 kuna.

Comments are disabled.