Dana 14. listopada 2020. godine, obavljen je tehnički pregled za izvedenu rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene, proširenje vatrogasnog spremišta u Legradu.

Prisutni su bili: neovisna stručna osoba za građevinsko obrtničke radove i voditelj postupka, stručni suradnik za elektro - radove, predstavnik Državnog inspektorata za sanitarnu inspekciju, predstavnik MUP-a iz Službe civilne zaštite, predstavnica izvođača radova, glavni nadzorni inženjer, općinski načelnik i komunalna redarka.

Nakon pregleda predočene dokumentacije i pregleda izvedenih radova na licu mjesta, utvrđeno je da su radovi izvedeni u skladu s aktom o gradnji i projektnom dokumentacijom. Ovim putem dokazana je i pouzdanost građevine. Primjedbi članova tehničkog pregleda nije bilo te će u roku par dana biti izdana i uporabna dozvola.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 210.636,06 kuna, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancira 80.000,00 kuna.

Kako je DVD Legrad putem donacije iz Engleske dobilo rabljeno vozilo, koje svojom dužinom nije stalo u postojeće spremište, bilo je neophodno proširenje vatrogasnog spremišta.

 

Comments are disabled.