Dana 25. veljače 2021. godine u dvorani Osnovne škole Legrad u općini Legrad održan je sastanak projektnih partnera u okviru projekta „Pomoć je moć“  koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, temeljem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 4. rujna 2020. godine a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci, Centri za socijalnu skrb Koprivnica i Đurđevac, Općine Koprivnički Bregi, Podravske Sesvete, Gola, Ferdinandovac i Koprivnički Ivanec. PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije je pružala stručnu pomoć u pripremi ovog projekta u okviru provedbe projekta Uz PORU po potporu.

Cilj projekta je unaprijediti radni potencijal žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici s ciljem ublažavanja posljedica njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Projektom „Pomoć je moć“ zaposlit će se od 1. ožujka 2021. godine 15 žena pripadnica ciljane skupine koje će brinuti o 90 starijih i nemoćnih korisnika podrške i pomoći. Ukupna vrijednost projekta je 1.392.977 kuna. Projekt traje 18 mjeseci, od čega 12 mjeseci žene pripadnice ciljane skupine rade, a 6 mjeseci su pohađale programe obrazovanja.

Svih 15 žena uspješno je završilo odabrane programe obrazovanja što je potvrdio i Predsjednik upravnog vijeća Obrtničkog učilišta Pouka i tajnik Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije te s ravnateljicom Obrtničkog učilišta Pouka podijelio polaznicama uvjerenja.

Kroz Projekt je nabavljeno 15 bicikala za žene pripadnice ciljane skupine kako bi lakše obavljale projektne aktivnosti, a koji su im danas podijeljeni.

Comments are disabled.