Dana 30. studenog 2018. godine održana je 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Na sjednici je prisustvovalo 10 vijećnika, zamjenica općinskog  načelnika i općinski načelnik.

Sjednicu je otvorila predsjednica Općinskog vijeća Općine Legrad Snježana Kuzmić. Na početku sjednica nadopunjen je dnevni red koji je odmah i usvojen.

Pod 1. točkom dnevnog reda usvojeni su zapisnici s 16. i 17. sjednice Općinskog vijeća od 6. studenog 2018. godine.

Općinski načelnik je pod točkom Aktualni sat prezentirao sve aktivnosti i projekte od zadnje sjednice. Nakon toga izvršeno je 1. čitanje Proračuna Općine Legrad za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu. Proračun će biti poslan na usvajanje na sjednicu 17. prosinca 2018. godine.

Pod 4. točkom donijeta je odluka o vrijednosti boda komunalne naknade, pri ćemu iznos ostaje isti. Donešena je odluka o isplati božićnice umirovljenicima na području Općine Legrad u 2018. godini  do najvećeg iznosa mirovine od 2.000,00 kn.

U idućim točkama donešene  su odluke vezane za Jedinstveni upravni odjel Općine Legrad. Izmjenjena je odluka o određivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika , te je izmjenjena i odluka o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.

Nakon toga pod 9. točkom smanjeno je sufinanciranje roditelja za financiranje programa predškolskog odgoja za 30% s 600,00kn, na 400,00 kn.

Pod 10. točkom nije donešena oduka o odabiru izvršitelja kojemu će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova zimske službe dok se ne dobije potpuna ponuda .

Donešena je odluka o prodaji 2 građevinska zemljišta na Šoderici po javnom natječaju.

Pod 12. točkom usvojena je odluka o sufinanciranju vrtića i jaslica za djecu koja polaze vrtić izvan Općine Legrad.

Pod 13. točkom donešena je odluka o kupnji kuće na Malom Pažutu.

Na kraju nije bilo pitanja i prijedloga.

 

Comments are disabled.