Upute_za_korisnike_2014_2020


NAZIV PROJEKTA: Otpad pametno odvoji - dobre navike usvoji

VODEĆI PARTNER: Grad Koprivnica
OSTALI PARTNERI: Općina Drnje, Općina Đelekovec, Općina Hlebine, Općina Koprivnički Bregi, Općina Koprivnički Ivanec,Općina Legrad, Općina Sokolovac, Općina Novigrad Podravski, Općina Rasinja
VRIJEDNOST PROJEKTA: 979.397,00 kuna
IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD: 51.840,00 kuna
EU SUFINANCIRANJE: 85%
VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: 20 mjeseci

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Izrada letaka u svrhu edukacije i informiranja ciljanih skupina, izrada brošura, plakata, web stranice projekta, priprema i organizacija javnih tribina, angažiranje stručnjaka za organizaciju radionica, organizacija i provedba igrokaza za predškolsku djecu, izrada dječjih slikovnica i bojanki , organizacija natjecanja u školama i nabava prigodnih poklona za pobjednika, edukacija putem radija i lokalnih novina.

Comments are disabled.