Poštovani poljoprivrednici,

pozivamo vas na tečaj Uzimanje uzoraka tla za analizu koji će se održati 27. ožujka od 10:00 do 14:30 sati u Društvenom domu u Legradu.

Tečaj je namijenjen svim fizičkim i pravnim osobama koje imaju obavezu ispitivanja plodnosti tla na svojim ARKOD parcelama prema  Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i Pravilniku o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta.

 

Tko je dužan pratiti stanje poljoprivrednog zemljišta i na koji način?

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika dužne su pratiti stanje poljoprivrednog zemljišta evidentiranog u ARKOD sustav ispitivanjem plodnosti tla za ARKOD parcele poljoprivrednog zemljišta koje su jednake ili veće od 1,00 ha, a koje se koriste kao: oranice, livade, pašnjaci, krški pašnjaci, vinogradi,voćnjaci, maslinici, kulture kratke ophodnje te mješoviti višegodišnji nasadi.

Praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta u smislu ispitivanja plodnosti tla provodi se na temelju analize tla na zahtjev korisnika, periodično najmanje svake četvrte godine, za korisnike koji su upisani u upisnik poljoprivrednika, upisnik integrirane i ekološke proizvodnje po zahtjevima takve proizvodnje, a za korisnike poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, koje se koristi na temelju ugovora o zakupu, zakupu zajedničkog pašnjaka i zakupu za ribnjake, dugogodišnjeg zakupa i koncesije tijekom prve godine nakon uvođenja u posjed, te periodično najmanje svake četvrte godine za vrijeme trajanja zakupa.

Da bi korisnici sami mogli uzeti uzorke tla za analizu trebaju proći izobrazbu o uzorkovanju tla koju organizira i provodi Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Edukacija traje 5 školskih sati i besplatna je za korisnike. 

Prijava na tečaj  moguća je putem linka:

https://www.savjetodavna.hr/eventer/uzimanje-uzoraka-tla-za-analizu-107/edate/2020-03-27/

Za dodatne informacije javite se u ured Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.

Comments are disabled.