U KOJIMA OPĆINA LEGRAD IMA UDIO U VLASNIŠTVU

 

 1.GEOPODRAVINA d.o.o. LIKVIDIRANO
Koprivnica, Hrvatske državnosti 32
UDIO OPĆINE LEGRAD – 16,67 %
Likvidator: Radovan List, Kalinovac

 

2. GLAS PODRAVINE d.o.o.
Koprivnica, Matije Gupca 2
UDIO OPĆINE LEGRAD – 5,17 %
Osoba ovlaštena za zastupanje: Tihana Hleb

 

3. LEKOM GRAD d.o.o
Legrad, Trg svetog Trojstva 52A
UDIO OPĆINE LEGRAD - 100%
Osoba ovlaštena za zastupanje: Melita Rašanec

 

4. Gradsko komunalno poduzeće „KOMUNALAC“ d.o.o. Koprivnica
Koprivnica, Mosna ulica 15
UDIO OPĆINE LEGRAD: 1 poslovni udio u iznosu od 189.100,00 kuna
Osoba ovlaštena za zastupanje: Nataša Tetec