Na području Općine Legrad djeluje ukupno pet vjerskih zajednica i to:

 • RKT župa „Presvetog Trojstva“ u Legradu,
 • Evangelička župa u Legradu,
 • RKT župa „Svetog Emerika“ Imbriovec kojoj pripadaju naselja s područja Općine Legrad: Veliki Otok, Mali Otok i Zablatje,
 • RKT župa „Svetog Kuzme i Damjana“ Kuzminec“ kojoj pripadaju naselja s područja Općine Legrad: Antolovec i Kutnjak,
 • RKT župa „Svetog Franje Asiškog“ Veliki Bukovec kojoj pripada naselje Selnica Podravska s područja Općine Legrad.

RKT župa „Presvetog Trojstva“ u Legradu

 • sjedište Župe je u Legradu, Trg Svetog Trojstva 14, a pripada Varaždinskoj biskupiji
 • ime legradske župe se ne spominje ni u jednom od popisa župa Zagrebačke biskupije, 1334. i 1501. godine, ali se prema povijesnim podacima može zaključiti da je župa postojala već od 12. stoljeća. U to vrijeme župa je pripadalo županiji Somođi, s obzirom da je i samo mjesto Legrad pripadalo Mađarskoj. Teritorijalna pripadnost i djelovanje župne zajednice mijenjalo se kroz povijest, ovisno o vojnim i političkim prilikama na ovom području. Više podataka i informacija može se naći na internetskim stranicama Župe, www.zupa-legrad.com  te u knjizi prečasnog Josipa Đurkana „Legrad i njegova župa kroz stoljeća“ iz 2005. godine.
 • danas je najznačajniji objekt župe kasnobarokna župna crkva „Presvetog Trojstva“, izgrađena u vremenu od 1769. do 1783. godine, zaštićena je kao nepokretno kulturno dobro Republike Hrvatske, „O-te“ kategorije, dok su orgulje (zaštita 2006.g.)  i cjelokupni inventar crkve (zaštita 2011.g.) također zaštićeni kao pokretno kulturno dobro (spomenik kulture), što svjedoči o povijesnoj vrijednosti objekta u cjelini. O povijesnoj vrijednosti i ljepoti crkve govori i naziv „podravska katedrala“.

Evangelička župa – Crkvena općina Legrad

 • sjedište Crkvene općine je u Legradu, Petefi Šandora 31
 • Evangelička crkvena općina Legrad spada među najstarije luteranske crkvene općine u Republici Hrvatskoj. Luteranska vjeroispovijest dolazi u Legrad iz Njemačke i Južne Mađarske, odmah nakon početka reformacije, u drugoj polovici 16. stoljeća. 1810. godine čak dvije trećine ukupnog stanovništva Legrada čine luterani, zbog čega se godinu dana nakon toga počinje graditi škola.
 • Luterani dobivaju svoj prvi bogoštovni prostor 1807. godine, malu drvenu crkvicu
 • danas se bogoslužje obavlja u kasnije izgrađenoj, a sada i obnovljenoj crkvi koja je kao sakralna građevina stavljena pod preventivnu zaštitu 2007. godine, kao i orgulje 2013. godine.
 • u bogoslužju se do 1995. godine služilo mađarskim jezikom kao službenim, s obzirom da su crkvu vodili svećenici mađarske nacionalnosti, a od 1995. godine nadalje službeni jezik u bogoslužju je hrvatski.

Župne, vjerske zajednice koje pripadaju RKT župi „Svetog Emerika“ Imbriovec

O osnivanju vjerskih zajednica u naseljima s područja Općine Legrad koje pripadaju ovoj Župi nema zabilježenih povijesnih podataka. Vjernici se okupljaju u vjerskim objektima i to:

 • župljani naselja Veliki Otok u Kapeli Svetog Križa u tzv. „Donjem Otoku“. Kapela nije zaštićena kao nepokretno kulturno dobro niti je stavljena pod preventivnu zaštitu, ali je evidentirana kao lokalno dobro važno za očuvanje identiteta prostora.
 • župljani naselja Mali Otok u „Tornju Svetog Antuna Zaštitnika“ koji je evidentiran kao lokalno kulturno dobro važno za očuvanje identiteta prostora.
 • župljani naselja Zablatje u kapeli Svetog Martina koja je stavljena pod preventivnu zaštitu, 2007. godine i evidentirana kao nepokretno kulturno dobro, 2008. godine. Kapela je izgrađena 1878. godine na mjestu starije drvene župne crkve, prvi puta spomenute u 16., te u 17. i 18. stoljeću. Pred kapelom se nalazi kameno raspelo postavljeno 1899. godine. Kapela Sv. Martina pripada sakralnim objektima druge polovice 19. stoljeća građenih u duhu historicizma, sačuvana je u izvornom obliku u velikoj mjeri i značajna budući da određuje izgled središta naselja te se ubraja među vrijedne građevine na području općine Legrad.

 Župne zajednice koje pripadaju RKT župi „Svetog Kuzme i Damjana“ Kuzminec

O osnivanju vjerskih zajednica  s područja Općine Legrad koje pripadaju ovoj župi nema zabilježenih povijesnih podataka. Danas se vjernici iz naselja Antolovec i Kutnjak okupljaju u Kapeli Svete Jelene u Kutnjaku . Kapela je stavljena pod preventivnu zaštitu, 2007. godine i evidentirana kao nepokretno kulturno dobro, 2008. godine. Kapela je izgrađena 1763. godine, a naknadnom adaptacijom u 19. stoljeću dobiva današnji izgled. Baroknog je porijekla te se ubraja među značajnije sakralne objekte na području sjeverne Podravine.

Župna zajednica koja pripada RKT župi „Svetog Franje Asiškog“ Veliki Bukovec

O osnivanju župne zajednice u naselju Selnica Podravska, koja pripada ovoj Župi, nema zabilježenih, dostupnih nam, povijesnih podataka. Danas se vjernici iz tog naselja uglavnom okupljaju u matičnoj župnoj crkvi u Velikom Bukovcu, a povremeno se održavaju vjerski obredi – svete mise u kapeli u Selnici Podravskoj.