Upute_za_korisnike_2014_2020


NAZIV PROJEKTA: TWO RIVERS ONE GOAL

VODEĆI PARTNER: EGTS Regije Mura iz Mađarske
OSTALI PARTNERI: Općina Donji Vidovec, Općina Goričan i Općina Legrad
VRIJEDNOST PROJEKTA: 842.285,50 eura
IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD: 81.129,00 eura
EU SUFINANCIRANJE: 85%
VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: Projektne aktivnosti traju od 1. svibnja 2017. godine do 30. travnja 2019. godine

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Nabava čamaca te uređenje sedam pontonskih pristaništana rijekama Muri i Dravi, od kojih će tri biti na području Hrvatske (Legrad, Donja Dubrava, Goričan). Predstavljanje novog održivog turističkog proizvoda baziranog na vodenom turizmu, turističkim zajednicama, drugim turističkim orijentiranim organizacijama (snimanje promo  filma) te turistima kroz organizirane turističke ture. Definiranje zajedničke marketinške strategije te zajednička promocija novog održivog turističkog proizvoda baziranog na vodenom turizmu.

Comments are disabled.