Upute_za_korisnike_2014_2020


NAZIV PROJEKTA: Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad, Šetnica na TRC Šoderica

VODEĆI PARTNER: Općina Legrad
OSTALI PARTNERI: PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije  i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije
VRIJEDNOST PROJEKTA: 4.839.671,00 kuna
IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD: 3.668.996,42 kuna
EU SUFINANCIRANJE: 85%
VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: Trajanje projekta je 46 mjeseci, od veljače 2017. godine do siječnja 2021. godine

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Uređenje šetnice na Šoderici u ukupnoj dužini od 1,5 km, postavljanje javne rasvjete, izgradnja 2 vidikovca te postavljanje urbanih sadržaja(klupe i koševi za smeće) na navedenoj šetnici, nabava 10 električnih bicikala i hibridno vozilo za prijevoz posjetitelja, postavljanje edukativnih tabli uz šetnicu, izgradnja 2 dječja igrališta, izrada akcijskog plana za upravljanje posjetiteljima, edukacije, radionice iz područja prirodne baštine (promotivni materijali i edukacija posjetitelja), zapošljavanje i edukacija jedne osobe kao turističkog vodiča na 24 mjeseca.

Comments are disabled.