Naselja koja ulaze u sastav Općine Legrad su: Legrad – općinsko središte, Antolovec, Kutnjak, Mali Otok, Selnica Podravska, Veliki Otok i Zablatje. Sva naselja smještena su u Podravini, mikroregiji Varaždinsko-ludbreškoga polja Središnje Hrvatske.

Legrad je smješten 15 km sjeverno od grada Koprivnice, na županijskoj cesti Ž2078 (D20 – Legrad – D20). Sastavni dio naselja Legrad je i područje Turističko-rekreacijskog centra (jezera) Šoderice.
Površina naselja iznosi 36,16 km2, prosječna gustoća naseljenosti 26 st./km2, ukupno 925 stanovnika, 437 domaćinstava (prema popisu 2011.g.).
Dobno-spolna struktura stanovništva (prema popisu 2001.g.): 17,9% mlado, 51,0 % zrelo, 31,1 % staro; žena 54%, muškarci 46%.
Narodnosni sastav: Hrvati 97,87 %, Mađari 0,97%, Srbi 0,22 %, Slovenci 0,11%, Rusi 0,07 %, Makedonci 0,04 %, Nijemci 0,04 %, ostali 0,07%, 0,65% se nije izjasnilo.
Vjerski sastav: katolici 92,91 %, evangelici 4,67 %, pravoslavne vjere 0,54 %, Jehovi svjedoci 0,22 %, adventisti 0,07 %, islamske vjere 0,04 %, ostali 0,04 %, agnostici 1,01 %, nisu vjernici 0,33 %, 0,17 % nepoznato.

Antolovec je smješten 9 km jugozapadno od naselja Legrad, na lokalnoj cesti L25102 (Novo Selo Podravsko – ŽC2076 Županec – Kutnjak – Selnica Podravska – ŽC2076)
Površina naselja iznosi 1,88 km2, prosječna gustoća naseljenosti 38 st./km2, ukupno 72 stanovnika, 33 domaćinstava.
Dobno- spolna struktura stanovništva: 9,8 % mlado, 39,8 % zrelo, 50,4 % staro; žena 54,9 %, muškaraca 45,1 %.

Kutnjak je smješten 7 km jugozapadno od naselja Legrad, na križišću županijske ceste Ž2080 (Kutnjak – ŽC2081) i lokalne ceste LC25102 (Novo Selo Podravsko (ŽC2076) – Županec – Kutnjak – Selnica Podravska (ŽC2076).
Površina naselja iznosi 5,92 km2, prosječna gustoća naseljenosti 47 st./km2, ukupno 276 stanovnika, 111 domaćinstava.
Dobno-spolna struktura stanovništva: mlado 12,7 %, 49,2 % zrelo, 38,1 % staro; žena 51,7 %, muškaraca 48,3 %.

Mali Otok je smješten 3 km jugozapadno od naselja Legrad, na županijskoj cesti ŽC2081 (D20 – Zablatje – Kuzminec – Rasinja)
Površina naselja iznosi 2,79 km2, prosječna gustoća naseljenosti 52 st./km2, ukupno 144 stanovnika, 52 domaćinstva.
Dobno-spolna struktura stanovništva: mlado 20 %, 46,5 % zrelo, 33,5 % staro; žena 49,4 %, muškaraca 50,6 %.

Selnica Podravska je smještana na desnoj obali rijeke Drave u Podravini, 6 km istočno od naselja Legrad, na križišću županijske ceste ŽC2076 (Sigetec Ludbreški (D2) – Slokovec – Mali Bukovec – Selnica Podravska – Veliki Otok – D20) i lokalnih cesta L26126 (Selnica Podravska –ŽC2076 – Most (Donja Dubrava – D20) i LC25102 ((Novo Selo Podravsko – Županec – Kutnjak – Selnica Podravska – ŽC2076).
Površina naselja iznosi 6,12 km2, prosječna gustoća naseljenosti 49 st./km2, ukupno 297 stanovnika, 109 domaćinstava.
Dobno-spolna struktura stanovništva: mlado 20,1 %, 48,8 % zrelo, 31,1 % staro); žena 51,2 %, 48,8 % muškaraca.

Veliki Otok je smješten 3 km jugozapadno od naselja Legrad, na županijskoj cesti ŽC2076 (Sigetec Ludbreški – Slokovec – Mali Bukovec – Selnica Podravska- Veliki Otok – D20) i državnoj cesti D20 (Prelog – Donja Dubrava – Most – Veliki Otok – Đelekovec – Torčec – Drnje).
Površina naselja iznosi 6,04 km2, prosječna gustoća naseljenosti 42 st./km2, ukupno 253 stanovnika, 90 domaćinstava.
Dobno-spolna struktura stanovništva: mlado 19,8 %, 54,4 % zrelo, 25,8 % staro; žene 49,5 %, muškaraca 50,5 %.

Zablatje je smješteno 5 km jugozapadno od naselja Legrad, na križišću županijske ceste ŽC2081 (D20 – Mali Otok – Zablatje – Kuzminec – Rasinja) i lokalne ceste LC26001 (Zablatje – Imbriovec – Pustakovec – Koprivnički Ivanec).
Površina naselja iznosi 3,76 km2, prosjećna gustoća naseljenosti 58 st./km2, ukupno 218 stanovnika, 87 domaćinstava.
Dobno – spolna struktura stanovništva: mlado 16,4 %, 49,1 % zrelo, 34,5 % staro; žene 52,0 %, 48,0 % muškaraca.