KAKO UPISATI DJECU U DJEČJI VRTIĆ?

Dječji vrtić Dabrić prima u skupinu 20 djece. Djeca se mogu upisati  u vrtić s napunjene 3 godine, početkom pedagoške godine. Mjesečna naknada vrtića je 600 kuna.

U vrtić se mogu upisati i djeca iz ostalih Općina, ako skupina nije popunjena.

KAKO POSTUPITI U VEZI PSA LUTALICE?

Nakon što uočite psa lutalicu, obavezno pozovite komunalnog redara Općine Legrad, da očita čip ako ga pas ima, a ako nema onda će vas komunalni redar uputiti kako dalje.

KAKO DO STUDENTSKE STIPENDIJE?

Natječaj za dodjelu studentske stipendije se raspisuje početkom akademske godine. Stipendija se isplaćuje 10 mjeseci, a iznosi 500kn mjesečno.

Za sudjelovanje na natječaju potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju
-ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj,
-potvrdu o upisu na preddiplomski, diplomski ili poslijediplomski redovni studij s naznakom smjera i studijske grupe,
-prijepis ocjena iz prethodne akademske godine, odnosno presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole i završnog ispita, presliku svjedodžbe o državnoj maturi i presliku potvrde o položenim ispitima državne mature – obvezni i izborni dio,
-presliku obje strane osobne iskaznice studenta,
-uvjerenje o prebivalištu PU Koprivničko-križevačke ukoliko podaci o trajanju prebivališta nisu vidljivi iz osobne iskaznice,
-potvrdu o ukupnim mjesečnim primanjima članova domaćinstva za prethodnih 6 mjeseci
-potvrda Porezne uprave o dohotku u prethodnoj godini,
-godišnji financijski izvještaj za prethodnu godinu,
-izjavu nezaposlenog roditelja o ostvarenom prihodu
-izjavu da student ne prima stipendiju iz drugog izvora.

Općinsko vijeće donosi odluku tko će primati stipendiju.

KADA SE ODVOZI KOMUNALNI OTPAD?

Komunalni otpad odvozi Piškornica u naseljima Općine Legrad dva puta mjesečno. Petak poslije 1. u mjesecu i petak poslije 15. u mjesecu.

Na Šoderici se odvozi u sezoni dva puta tjedno, u ponedjeljak i petak, a van sezone isto kao i u naseljima Općine, dva puta mjesečno, petak poslije 11. u mjesecu i petak poslije 15. u mjesecu.

KAKO POSTUPITI U SLUČAJU POKOJNIKA NA PODRUČJU OPĆINE LEGRAD?

U slučaju pogreba dolazi se u Općinu Legrad radi  dogovora za ukop u grobno mjesto u jednom od groblja na području Općine. Ukoliko već postoji grobno mjesto, pokojnik se može ukopati u isto. Za osobe koje nisu bile vezane ili nisu živjele na području Općine Legrad plaća se dodatna naknada. Prilikom prijave općini su potrebni slijedeći podaci: ime i prezime pokojnika, OIB, datum, mjesto i uzrok smrti, te datum ukopa. Ukoliko je pokojnik bi korisnik grobnog mjesta, tada se grobno mjesto prepisuje na nasljednika.  Općina Legrad angažira osobe koje vrše iskop grabe,  polaganje lijesa i čišćenje mrtvačnice. Cijena kompletne usluge je 1250,00 kuna. Osobe zadužene za spomenute poslove ne vrše podizanje nadgrobne ploče, bez prethodnog dogovora sa obitelji pokojnika.

KOJA NASELJA PRIPADAJU OPĆINI LEGRAD?

Osnivanjem Općine u njezin sastav ušla su sljedeća naselja: Legrad, Mali Otok, Selnica Podravska, Veliki Otok i Zablatje. Naselja Antolovec i Kutnjak pripojena su Općini Legrad 1996. godine.

KOLIKA JE POVRŠINA OPĆINE LEGRAD?

Površina Općine iznosi 62,62 km2, što čini 2,8% ukupne površine Županije.