MRTVOZORSTVO

Imenovani mrtvozornici za područje općine Legrad:

Slavica Kuzmić - 098/790-911

Jadranka Janeković - 095/385-3130

ZDRAVSTVO

Ordinacija opće medicine Zlata Trnski – Sabolić, dr.med.

Trg Svetog Trojstva 13, Legrad
Telefon: 048/835-003

Radno vrijeme:
ponedjeljak i srijeda: 13:00 - 19:30 (kućne posjete 19:30 - 20:30, dnevni odmor 16:30 - 17:00)
utorak, četvrtak, petak: 7:00 - 13:30 (kućne posjete 13:30 - 14:30, dnevni odmor 10:00 - 10:30)
radna četvrta subota u mjesecu
Savjetovalište za dijabetes utorkom 8:00 – 10:00

 

Tim dentalne zdravstvene zaštite u Legradu

nositelj tima: Lara Zrna, dr.med.dent.

medicinska sestra: Marija Horvat

Trg Svetog Trojstva 13, Legrad
Telefon: 048/835-535

Radno vrijeme:
utorak, četvrtak i petak: 7:00 - 14:30, odmor: 10:00 - 10:30
ponedjeljak, srijeda: 13:00 - 20:30, odmor: 15:30 - 16:00
radna četvrta subota u mjesecu

 

Ljekarna "Horvat" Legrad

Trg Svetog Trojstva 44, Legrad
Telefon: 048/835-260

Radno vrijeme:
ponedjeljak i srijeda: 10:00 - 17:00
utorak, četvrtak i petak: 8:00 - 15:00
subota: 8:00 - 12:00

 

SOCIJALNA SKRB

Gerontodomaćica Micika Dravinski

Petra Zrinskoga 13, Legrad
Telefon: 048/835-094

VETERINARSTVO

Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o. - Ambulanta Legrad

Ulica kralja Tomislava 9a, Koprivnica

Telefon: 048/835-002, 098/174-4638
zdravko.miokovic@veterinarskastanicakoprivnica.hr

Radno vrijeme:
radnim danom i subotom: 8:15 - 9:00